Over

Driehoeksconsulent

Systeemwerker

Trainer

Contact

De grondlegger van de Driehoekskunde is de heer Chiel Egberts www.drienamiek.com. Sandra is getraind door de heer Ebgerts en gebruikt
zijn boeken voor de trainingen.

 

Professionele begeleiders/leerkrachten werken per definitie in een driehoeksverhouding: client, ouders, professional. Driehoekskunde gaat uit van de onverbrekelijke loyaliteit tussen ouder(s) en kind(eren). Een ziekte of (verstandelijke) beperking maakt deze loyaliteit nog sterker. De hoek van de ouders/familie is te lang buiten beeld van de professionals gebleven. Dat is jammer omdat daarmee de loyaliteitslijn, de krachtige band tussen ouders en kind, te weinig is benut. Door de veranderende wetgeving groeit het besef dat het anders moet, dat professionals iets ‘moeten’ met ouders, familie, netwerk.

 

Wetgeving en geld, of het gebrek daaraan, is een bedenkelijke motivatie de samenwerking met ouders op te zoeken. Affinities wil professionals leren zichzelf als passanten te zien. Zichzelf als passant te presenteren en zichzelf zo op te stellen. Als passant in een driehoek die lang voor hen bestond en die het, als het even kan, zelf verder kan redden. Als passant die kort aansluit, die samenwerkt, en weer vertrekt. Affinities helpt professionals, clienten en ouders hun positie in te nemen en (weer) samen te werken, met als doel de client te laten groeien. Want daar draait het om!

Driehoeksconsulent

Driehoeksbegeleiding is een systeemtherapeutische werkvorm met
als doel het ‘samenwerken in de driehoek’ (weer) op gang te helpen. Soms lopen de spanningen binnen de driehoek zo hoog op dat hulp van een derde noodzakelijk is. Als driehoeksconsulent vorm ik een tijdelijke driehoek met de verschillende hoeken uit de driehoek. Gewoonlijk zijn (grote) problemen met ouders aanleiding de driehoeksconsulent in te roepen.

 

Mooier is het wanneer ik als driehoeksconsulent preventief ingeroepen word, bijvoorbeeld bij een nieuw op te zetten woonvorm of gezinshuis. Voordat, of meteen nadat, de client verhuist start het driehoekstraject.

copyright © www.affinities.nl 2016 - webdesign: Reclamemakers